SECCIÓ DE TALL
trumatic laser cofinox amada vipros cofinox punxonadora tall plasma cofinox

Làser: qualitat, rapidesa, versatilitat, prototips, sèries, tot en una sola màquina. Posseeix els sistemes SMED, CAD, CAM, CUT-EYE.

Punxonadora: La més ràpida del mercat. Amb una cadència de fins a 1000 cops per minut, ideal per a xapa fina i nombroses mecanitzacions. Posseeix els sistemes SMED, CAD, CAM. Plasma: Utilitzat en grans espessors.
 
Cofinox 2019