Sabies que…?

A la secció de plegat de COFINOX s'arriben a realitzar 9.600 plecs diaris, alguns d'ells amb una força màxima de 125 tones.


La secció de plegat és una estació de producció estratègica: una peça ben plegada facilita el treball de muntatge i evita, per exemple, que el soldador hagi de resoldre alguns defectes de precisió. El seu paper també és essencial en el flux de producció perquè el plegat en una planxisteria pot arribar a convertir-se en un coll d'ampolla que penalitzi les següents operacions.

COFINOX disposa de 6 plegadores, una d'elles robotitzada, i compta amb experts operaris capaços de llegir plànols, realitzar complexes seqüències de plegat, mesurar i controlar totes les peces, etc.

 
Cofinox 2019