Coneixent l'AMFE de procés

Durant aquest mes s'estan duent a terme diverses formacions als nostres treballadors sobre control de qualitat i, en concret, sobre l'anàlisi modal de fallades i efectes (AMFE) aplicat a processos de producció.

En aquestes reunions s'analitzen les maneres de fallades potencials dels nostres productes i les seves causes associades. Com sempre, l'objectiu prioritari que COFINOX persegueix és la millora de la qualitat per satisfer plenament al client.

 
Cofinox 2019